All Brand Bordeaux

 

NY INFO FRÅN SKK

Nyhetsbrev från Svenska Kennelklubben
 
r.
SKK.SE | DELA | AVPRENUMERERA
Till dig som SKK-uppfödare 

I nyhetsbrevet tipsar vi dig om nyheter och informerar om de sidor på SKKs webbplats som kan vara aktuella för uppfödare. Vi hoppas att ni har nytta av nyheterna nedan! 
Vänliga hälsningar SKKs avelskommitté, AK, och SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, UKK, nyhetsbrev.

Läs mer om AK
Läs mer om UKK
 
Missa inte kommande frågestund om DNA-tester 
Den 26 maj kl. 19.00 kan du vara med på Facebook-evenemanget "Snacka med SKK - om DNA-tester". SKKs genetiker, Sofia Malm, svarar på alla möjliga frågor om DNA-tester. 
Ändring i SKKs policyuttalande 
AK har under åren gjort uttalanden inom olika områden inom avel. Det kan tex handla om god avelssed, förtydliganden av regler och exempel på tolkningar. Kommittén har bland annat uttalat sig om HD, nära släktskapsavel, brakycefala raser och merle. 
Merle-avsnittet är nyligen uppdaterat till följd av ny forskning på området. Numer finns fem olika genvarianter att testa för hos laboratoriet Laboklin.

Läs mer om merle här 
Läs AKs policyuttalanden här
 
Avslag importregistreringsansökan
SKK ser tyvärr en ökning av importregistreringsansökningar gällande hundar födda i Serbien men med införselhandlingar från annat, listat EU-land (tex Bosnien och Hercegovina, Bulgarien). Dessa hundar har inte korrekt rabiesvaccinering och SKK tillåter därför inte omregistrering av hundarna. En hund ska ha registreringsbevis och korrekta införselhandlingar från det land den är född i för att registrering ska vara möjlig.
Rasspecifika avelsstrategier under omarbetning 
AK har påbörjat ett stort arbete med att revidera utformningen av mallen för rasspecifika avelsstrategier (RAS). Målet är fortsatt att göra mallen lättanvänd för klubbarna och RAS-dokumentet till ett användbart och lättillgängligt verktyg. 
Utbildning inom SKK 
SKK har flera utbildningar inom avel. Varje år hålls fysiska utbildningar för avelsfunktionärer för att de ska kunna sprida kunskap om avel vidare inom klubben till uppfödare. 
För alla avelsintresserade finns distansutbildningen Hundavel och genetik. 
Ha koll på SKKs grundregler! 
I SKKs grundregler kan vi bl. a. läsa om att man inte får leverera en valp innan den fyllt 8 veckor och inte heller permanent skilja på valp och moder under valpens första 8 veckor. 
Den uttolkning som gjorts av Grundreglerna är ett bra och lättförståeligt hjälpmedel för dig som uppfödare.
Nytt på mentalitetsfronten 
- Ny 200-analys har skapats och publicerats för västgötaspets. Näst på tur är borderterrier, tax och jack russell. En 200-analys görs för raser som har minst 200 BPH-beskrivna hundar.

- Fler BPH-arrangörer runt om i landet börjar så smått öppna upp sin verksamhet efter bästa förmåga och omdöme. Coronapandemin är inte över men viss verksamhet kan genomföras ändå.

Nyhetsbrev från Svenska Kennelklubben
 
.
SKK.SE | DELA | AVPRENUMERERA
Bästa medlemmar 
Coronakrisen fortsätter att påverka oss i både stort och smått. Jag tycker att det är mycket tråkigt att vi inte kan träffas med våra hundar på det sätt som vi är vana vid. Jag vet att det är många som har hundar som de skulle vilja kunna ställa ut och få bedömda. Att inte kunna få sin tilltänkta avelshund bedömd eller att få visa sin nya junior är naturligtvis väldigt tråkigt och frustrerande. Att inte heller få träffas och umgås, med och runt våra hundar, känns också mycket tråkigt. Många av oss upplever också en helt ny vardag med arbete och möten som i stor utsträckning sker med digitala hjälpmedel vilket ytterligare spär på isoleringskänslan.

Mindre arrangemang tillåts från 1 juni
Stora utställningar och tävlingar kräver oftast lång framförhållning. Centralstyrelsen (CS) har gjort bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren och det kräver att CS redan nu måste lämna besked om hur utställnings- och tävlingsverksamheten ska kunna hanteras för sommarmånaderna. I det senaste sammanträdet med CS, genomfört som digitalt möte, togs beslut om klubbverksamheten från och med 1 juni. Ett av besluten var att ställa in alla länsklubbsutställningar till och med 31 augusti. Skälen till detta ställningstagande är att dessa utställningar kräver lång framförhållning och samlar tusentals deltagare. I övrigt blir huvuddraget i beslutet att vi anpassar SKKs verksamhet till de regler som gäller i samhället. Det gäller att inga offentliga tillställningar med fler än 50 personer är tillåtna, detta inkluderar naturligtvis också arrangörens funktionärer. CS menar också att de aktiviteter som kommer att göras i huvudsak är av lokal natur med en begränsning av resande till aktiviteten och företrädesvis utomhus. Folkhälsomyndigheten uppmanar fortfarande till att vi ska undvika fester och kalas, att vi bara ska resa om det är nödvändigt, hålla avstånd och tvätta händerna. Till detta kommer rådet att de som är över 70 år ska begränsa sina sociala kontakter och undvika platser där människor samlas. 

Personligt ansvar och eget omdöme
Vid en chatt på Facebook svarade vår vd Ulf Uddman och SKKs tävlingschef Kjell Svensson på frågor om vår verksamhet. Det var ett mycket stort intresse och en stor mängd frågor ställdes, allt från stora frågor om svenska mästerskap till personliga frågor om hur enskilda personer ska kunna genomföra ett BPH trots hög ålder, eller långt avstånd. Det är svårt för CS att i sina riktlinjer ge instruktioner som kan tolkas in i varje individuell situation. Det finns alltid ett behov av att hänvisa till personligt ansvar och eget omdöme. Jag tycker att man hittar bra råd och instruktioner om just detta på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Besparingsåtgärder
Vid sitt sammanträde togs också beslut om att göra rätt stora besparingar. Detta dels för att intäkterna till SKK minskar eftersom intäkter från utställningar inte kommer in, men också för att rusta om coronakrisen blir långvarig. SKK har inte behövt göra några neddragningar på personalsidan ännu, men samtliga konsultavtal på IT-sidan är uppsagda. Jag hoppas verkligen att vi inte tvingas till att göra några åtgärder på personalsidan, all personal har arbete att göra och alla behövs.

Stor efterfrågan på valpar
Jag skrev i mitt förra brev att registreringssiffrorna är bra. Jag får signaler om att trycket efter valpar i vissa raser är långt mycket högre än valpar som är finns att sälja. Jag tror att den höga efterfrågan vi just nu ser dels beror på att många som vistas längre perioder i sina hemmiljöer tycker sig ha mer tid för en hund, och dels på att det reserestriktioner som nu gäller gör det svårt att föra in hundar till landet, vare sig på ett lagligt eller olagligt sätt. Trots att vissa blandraser får uppmärksamhet, bland annat genom kronprinsessparets val av hund, så kommer SKK att kunna behålla sin, i internationell jämförelse, mycket höga marknadsandel.

Långvariga restriktioner
Att coronapandemin skulle dra ut på tiden har vi nog alla förstått, och visst skulle vi väl vilja veta när allt kan gå tillbaka till det normala igen. Jag hörde häromdagen förre statsepidemiologen Johan Giesecke säga att han tror att nuvarande restriktioner kommer att gälla över sommaren, och Folkhälsomyndighetens råd som jag skrev om gäller till den 31 december. 

Hunden skänker glädje i tillvaron
Jag tillbringar mycket av min tid bakom en skärm för möten och arbete, men utan den stimulans som fysiska möten med människor utgör. Jag är väldigt glad över att ha en hund, Heffa, som vi kan ta långa promenader med i dessa vårdagar då jag får motion och Heffa får röra på sig och träffa andra hundar eller spåra i naturen.
Ta hand om er, era nära och kära och era hundar!
 

Ta hand om er, era nära och kära och era hundar!

Pekka Olson
Ordförande i Svenska Kennelklubben
 
Mer information på webben 
SKKs centralstyrelse och kansliets ledningsgrupp följer noga utvecklingen kring covid-19 och kommer att ta nya beslut när behov uppstår. Den senaste information hittar ni på vår webbplats.

 

 

 

 

Nedanstående är ett utdrag ur kommande CS protokoll nr 4-2020. 

d) Uppdatering av läget samt diskussion gällande verksamhet från den 1 juni 2020 och 

framåt Ordförande inledde diskussionen om rådande situation. Centralstyrelsen, CS, följer det som händer i samhället via myndighetsinformation samt hur det påverkar SKK-organisationens förutsättningar att bedriva någon form av verksamhet. 

CS förde en lång och ingående diskussion om hur man på bästa sätt ska ta ställning till och förmedla en tydlig information till medlemsorganisationen. Det är viktigt att ha framförhållning vilket verksamheten även kräver när vi har en normal situation i landet. 

CS tog följande beslut: Nuvarande restriktioner gäller tom 31 maj 2020. ”Ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK- organisationen. Det gäller även företag och organisationer som har avtal med SKK eller en SKK-ansluten klubb om att arrangera prov, tävlingar eller beskrivningar. Det gäller från 27 mars till 31 maj 2020, men kan förlängas vid behov. Enda undantaget är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats och där de närvarande personerna inte har rest dit från en annan del av landet eller utlandet. Verksamheten bör företrädesvis bedrivas utomhus, men om den sker inomhus så är det särskilt viktigt att tänka på smittskyddsåtgärder som tex att hålla rejäla avstånd, handtvätt och att inga personer med någon form av sjukdomssymptom eller som tillhör någon riskgrupp deltar.” 

Gällande klubborganiserad verksamhet som planeras att genomföras från och med 1 juni 2020: Större utställningar och tävlingar kräver ordentlig framförhållning. CS gör bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren. 

- Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 31 augusti 2020 

Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

- Övriga utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar - Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras. - I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

med fler än 50 deltagande personer. - Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående 

gäller det nya regeringsbeslutet. 

- Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller 

följande för att verksamheten ska kunna genomföras: 

o Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. o Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss 

verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik m.fl.) som kommer att närvara. o Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus och ha en regional prägel d.v.s. inga tillresande från andra delar av landet eller utlandet. 

o Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär bland annat att: 

• Personer ur riskgrupper inte ska delta, gäller även funktionärer. 

• Avstånd ska hållas mellan deltagande personer. 

• Förutsättningar för god handhygien ska finnas. 

Vid verksamhet där bortlottningsregler finns kan de användas för att begränsa det förväntade antalet deltagande personer. 

För verksamhet som inte har befintliga bortlottningsregler kommer SKKs Centralstyrelse att utfärda en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet. 

CS har även uttalat att nationella mästerskap (SM) i olika prov- och tävlingsgrenar inte bör genomföras 2020 då gällande restriktioner gör det svårt att genomföra rättvisa kval- /uttagningstävlingar samt att ett nationellt mästerskap medför resor från andra delar av landet. 

e) SM-tävlingar, t.ex. Svenska Stövarklubben med ett flertal uttagningstävlingar och 

final? Eventuell rekommendation från SKK? Se text ovan. 

f) Dispensmöjligheter vid valpregistrering? T.o.m. den 31 maj har SKK medgett en generell dispens från krav i grund- och registreringsregler om att, innan parning, komma in med resultat av t.ex. ögonlysning, HD, ED och liknande undersökningar samt krav om känd mental status. 

CS har fått många olika reaktioner på detta beslut. CS mening är att endast ett fåtal uppfödare i slutänden kommer att utnyttja möjligheten. 

Efter en kortare diskussion beslutade CS följande: Den generella dispensen gäller endast till och med den 31 maj. CS beslutade vidare informera Sveriges Veterinärförbund om beslutet. 

Detta betyder att berörda uppfödare har ytterligare en tid till förfogande för att hitta en lösning för att kunna uppfylla gällande krav för registrering. 

Fr.o.m. den 1 juni 2020 gäller det vanliga regelverket för registrering. 

SKK och blandraser ( och kungafamiljen :-D

Blandrashund i kungafamiljen upprör

4 maj 2020Att delar av den kungliga familjen valt att köpa blandrashund har gjort många hunduppfödare upprörda. Här bemöter vår presstalesperson, Hans Rosenberg, våra medlemmars reaktioner.