All Brand Bordeaux

 

Utdrag ur finsk artikel som handlar om bracecyfala raser
( Artikeln i sin helhet finns att läsa här)

Artikeln handlar till största delen om mops, fransk- och engelsk bulldogg samt bostonterrier. Men- det märkliga ( och lite oroväckande) är att kapitlet som handlar om raser som är illa ute illustreras av en Dogue de Bordeaux.
Det är jättebra att man uppmärksammar hundar /raser där det förekommer andningsproblem - självklart-  alla hundar ska kunna andas utan problem, precis som man bör uppmärksamma andra rasbundna sjukdomar och försöka hitta lösningar.  Ibland verkar det dock som om man bara ser "rasen", inte individer inom raserna och drar alla över en kam.
Alla trubbnosar har inte andningsproblem liksom inte alla flattar får cancer, alla dalmatiner inte njurproblem eller blir  döva eller alla varghundar dör exakt på sin 5- års dag.
Det är bara att hoppas att man inte bara forskar för att bekräfta sin tes utan verkligen tar tag i problemen med ett öppet sinne.

(här kommer utdraget...)
"Vissa raser illa ute
 

Skärps kriterierna för hur raserna får vara beskaffade kan en stor andel individer av vissa raser falla utanför aveln. 
Inom visa raser är det också omöjligt att omforma skallen med hjälp av avel, helt enkelt för att det inte längre finns hundar med en sådan genform som skulle göra att djuren utvecklar en normal skalle. I sådana fall kan man fortsätta aveln med hjälp av raskorsningar.
Utredningen föreslår vidare en utökad anmälningsplikt för veterinärer samt att en etisk delegation för avel grundas.

 Finska Kennelklubben anser för sin del att utredningen är en bra grund för fortsatta åtgärder för att främja hundarnas hälsa. Speciellt bra är att veterinärerna uppmanas rapportera om en tik haft svårigheter då valparna fötts, liksom uppmaningen att rapportera om operationer som har
korrigerat medfödda fel hos hunden.

Om en hund till exempel opereras i luftvägarna för att de skall vidgas kan uppgifter om operationen föras in i ett register och sedan kan man undvika att använda hunden eller individer besläktade med den i avel, påpekar Kennelklubben. "

 

Frans mastiff ger tass.
Fransk mastiff används mest som sällskapshund.
 
 
 

 

 

Svenska kennelklubben ställer in Stockholm Hundmässa 2020 på grund av rådande situation med coronapandemin. Tyvärr finns inte förutsättningarna för att kunna genomföra evenemanget på ett säkert och bra sätt, skriver SKK. 

SKKs centralstyrelse har väntat i det längsta med att fatta beslut kring genomförandet av Stockholm Hundmässa 2020. Beslutet grundas framför allt på att myndigheternas restriktioner och rekommendationer i dagsläget ligger kvar oförändrade. Förutsättningen för att Stockholm Hundmässa ska kunna genomföras är att samtliga restriktioner angående folksamlingar på offentliga tillställningar är borttagna. Centralstyrelsen bedömer det som osannolikt att detta ska ske under 2020. Dessutom har SKKs inställning hela tiden under pandemin varit att ta ansvar för att bidra till minskad smittspridning i samhället, skriver Svenska kennelklubben på sin hemsida.

Med detta sagt så torde Växjö hundutställning också ställas in, om reglerna med högst 50 personer fortsätter gälla hösten ut
 

 

Nya rutiner för röntgen av leder 
Nu lanserar SKK en ny tjänst för dig som ska röntga din hunds höfter eller armbågar. Tjänsten kallas kort och gott SKK röntgenavläsning och innebär att du betalar för avläsning och registrering av resultaten innan du bokar tid hos din veterinär. 

Tidigare har den som röntgat sin hund betalat för såväl själva undersökningen som SKKs avläsning och registrering på veterinärkliniken. SKK har sedan fakturerat kliniken för avläsningen. I den nya e-tjänsten SKK röntgenavläsning kommer hundägaren istället att betala för avläsningen i förväg direkt till SKK. Hundägaren fyller i alla uppgifter om hunden och godkänner att resultaten får publiceras på skk.se med hjälp av bank-ID. Avläsningsavgiften betalas direkt med kontokort och gäller ett år. När du sedan bokar tid hos din veterinär finns alla uppgifter redan i systemet och både du och veterinären slipper hantera några papper. Själva undersökningen betalar du på veterinärkliniken precis som tidigare.

SKK röntgenavläsning införs successivt över landet
Den nya tjänsten SKK röntgenavläsning har redan testkörts på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under sommaren och under augusti kommer ytterligare några medelstora kliniker att testköra systemet. Därefter införs de nya rutinerna på klinikerna enligt följande:

Vecka 37–38 i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg
Vecka 39-40 i Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro, Uppsala, Södermanland och Stockholm
Vecka 41–42 i Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Halland. Kronoberg, Kalmar, Skåne, Blekinge och Gotland

Det här innebär att du som planerat att röntga din hund från vecka 37 och bor i Norrland kan beställa din röntgenavläsning redan nu. Det är dock viktigt att du först kontrollerar med din veterinärklinik att de kommer att ansluta sig till systemet enligt plan.Observera att tidplanen ovan är preliminär och att införande i Svealand och Götaland kan komma att skjutas framåt om problem i systemet skulle uppstå.

Resultatet via mejl
När röntgenbilderna är bedömda av SKKs avläsare skickas resultatet till dig som hundägare via mejl och publiceras på SKK Hunddata och SKK Avelsdata. Du skriver själv ut din hunds röntgencertifikat, som nu fått ett nytt utseende.

Du hittar den nya tjänsten under rubriken E-tjänster i menyfältet på skk.se.