All Brand Bordeaux

 

ETISKA REGLER

Population
De två första DdB som importerades till Sverige var hanen Empereur Des Chenaies De Kom Pystou 1991, och en tik Hera Domaine De Peyrehaut 1992. December 1995 kom det en dräktig tik som födde en tikvalp och därmed var första DdB kullen ett faktum.

Under perioden 1995-2000 fanns tre registrerade aktiva kennlar inom rasen. Under samma period registrerades 11 kullar från 6 olika tikar och 4 olika hanar, = 30 valpar. 14 av dem var exporter. Importerade hundar under samma period var 9 st. Antal hundar i Sverige var då 25 st.

Intresset för rasen har alltid varit stort, dock har uppfödarna varit restriktiva, tack vare det goda omdömet att inte avla fram för fort. Rasen är dock på frammarsch och under perioden 2000-2005 föddes det 35 kullar i vårt land. 2004 registrerades 73 DdB, och 2005, 96 hundar. Antal registrerade kennlar är i dag mer än 25, varav ett tjugotal är aktiva kennlar, samt fyra-sex privata personer som har tagit en kull vardera.

 Målsättning
Rasens utveckling har grundats på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. Ärftlig variation är en förutsättning för rasens möjlighet att fortleva. Därför skall aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller tömmer rasen på genetisk variation. Uppfödarna skall vara väl förtrogna med rasstandarden och dess innebörd, med särskild inriktning på de genetiska defekterna och den fysiska mentala hälsan.

Vi har sett många "uppfödare" komma och gå genom åren sedan vi började,vilket är oerhört ledsamt. Vi ser oss själva som förvaltare av denna magnefika ras och vill inget annat än att efterlämna något unikt och fantastiskt till nästkommande generation av uppfödare.

Det är vi skyldiga rasen.

 
Användningsområde
DdB har i många århundrade, använts som stridshundar i hets mot tjurar, björnar och i kamp. Den har också använts till att vakta vapen, soldater, gårdar och kött åt slaktarna. Samt i jakt på stort villebråd, något den gjorde med stort mod och smidighet.

Under andra världs kriget dog rasen nästan helt ut.

 För att få fram underbettet, blandade man in Engelsk Bulldog i rasen och på så sätt kunde de få ett fastare grepp om sina jaktbyten, därmed blev rasen prognat (framskjutande underkäke).

 
Beskrivning av nuläget

Som vi tidigare har beskrivit har rasens användningsområde varit många, men sedan 90-talets början, har rasen i hemlandet och i resten av världen endast avlats fram som sällskap och familjehundar. Trots sin korta nos, har DdB visat sig ha ett utomordentligt spår och sök sinne.

 
DdB är en mentalt stabil, kärleksfull och medgörlig ras. Den har massor av charm och en utpräglad personlighet som är svår att hitta i andra raser. Den vaktar sitt hem och sin familj, men utan obefogad aggressivitet. Den har en koloss storlek med ett massivt huvud som bara det medför respekt. DdB markerar med skall och sitt allmänna uppförande om det kommer någon. Man måste ha klart för sig att sinnelaget är ganska så egensinnigt.

 Den är känslig, och har en sen mognad så väl fysiskt som mentalt. Den är en fantastisk familjehund som fungerar socialt utmärkt inom sin familj, utanför, samt med andra djur. DdB kan i visa situationer vara lite reserverad mot främlingar. 

Viktigt att INTE använda för unga individer i avel en tik bör INTE användas före 3 års ålder (Våran uppfattning)
För att bibehålla rasens historia och varför man tog fram den är viltspår obligatoriskt för oss. På något sätt känner vi att vi bibehåller rasens historia genom att fortsätta med det.

 DdB är en atletisk koloss
Att bibehålla rasens mentala egenskaper och arbeta för att inte ta fram en alltför skarp och vaktbenägen hund.

DdB populationen är liten, än mindre är den faktiska avelspopulationen. Därför bör avel ske med största försiktighet och att i stället "bara" titta på meriterade utställningschampions titta på arbets meriter och framförallt! LÅNGLIVADE linjer.

 
Avelsetiska rekommendationer
Dogue de Bordeauxen är en snabbväxande och tung hundras. 
Rasen har ökat snabbt i antalet registreringar/år, och det ställer naturligtvis stora krav på de som valt att ägna sig åt att föda upp rasen.

 

 Vårat absoluta största önskemål och förhoppning är att Svenska uppfödare av Dogue de Bordeaux ödmjukt respekterar och förvaltar rasen på bästa sett till nästa generation och pratar och diskuterar öppet om det dom är nöjda och missnöjda med i sina kombinationer.

Har tydliga och klara mål  med sin avel.
Det man bör titta efter är långlivade linjer så man inom en tio års period lyckas förlänga medel livslängden med minst 2 år. Genomsnitts åldern idag är 5-7 år till 7-9 år minst, målet är 11-13 år vilket vore normalt för en ras som dogue De Bordeaux.

 

 

http://www.sbhk.se/dokument/hundraser_ras/ras_dogue_de_bordeaux_2018_komplettering.pdf

http://www.kgbv.se/dokument/rasinformation/raskompendier/dogue_de_bordeaux.pdf