All Brand Bordeaux

 

 

HUNDAR OCH VÄRME

 

66389316_10156508726936045_5889942743270031360_n

Hund i varm bil

Lämna aldrig din hund i en varm bil – den blir snabbt en dödsfälla! Varje sommar påminner vi om hur farlig värmen kan vara för hunden. Hjälp oss att sprida budskapet om varför det är så farligt att lämna en hund ensam i en bil vad du gör ifall du ser en hund i fara.

GIFTIGT FÖR HUNDEN
Text kopierad från Agria:

Har din hund stoppat i sig något olämpligt? 
Hundar är ofta experter på att äta sånt de inte ska och det 
är heller inte lätt att ha koll på vad som är farligt och inte. 
Vissa saker kan vara direkt livshotande, medan annat endast är giftigt i stora mängder. 
Här listar vi några av de saker som kan orsaka förgiftning hos din hund.

Misstänker du att din hund har blivit förgiftad?

För att lättare ta reda på om det är någon fara eller inte - försök att ta reda på:

  • Vad din hund har fått i sig

  • Hur mycket den har fått i sig

Rådgör alltid med en veterinär om du är osäker. 
Du kan ringa Agrias Telefonveterinär som kan ge råd per telefon. Agrias Telefonveterinär har öppet under helgen mellan 07-24 och på vardagar mellan 16-24. 
Ring telefonveterinären på telefonnummer 0900-100 51 61Tjänsten är gratis för alla Agriakunder. Övriga betalar 250 kronor. Operatörens normala samtalsavgifter tillkommer.

Om du måste uppsöka veterinär är det bra att ta med så mycket information som möjligt om vad och hur mycket din hund har ätit. 


Blågröna alger

Hundar som badar eller dricker vatten ur sjöar eller vattendrag under algblomning kan drabbas av förgiftning. Blågröna alger innehåller algtoxiner (cyanobakterier) som är giftiga för din hund. Om din hund blir förgiftad eller inte beror på halterna av algtoxiner i vattnet, hur länge din hund badar och om hunden druckit av vattnet.

Göra själv: Misstänker du att din hund är förgiftad, skölj och schamponera hunden. Se till att din hund inte slickar sig i pälsen.

Symtom: Diarré, kräkningar, fradga, klåda, irritation, kramp, förlamning, leverskador, njurskador, nervskador, lungpåverkan, invärtes blödningar m.m. Kan även leda till dödsfall.

Läs mer om blågröna alger på Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Choklad

Choklad innehållet teobromin och koffein som är giftigt för hundar. Hur mycket choklad en hund klarar är individuellt och storleksberoende.

Hur mycket choklad är farligt?

Giftinformationscentralen har tagit fram exempel på hur mycket choklad hunden kan äta utan att bli förgiftad:

  • En hund på 10 kilo kan äta 12-40 gram mörk choklad utan att få så allvarliga symtom att veterinär eller djursjukhus behöver uppsökas.

  • Har hunden i stället ätit ljus choklad kan den äta ca 100 gram.

  • Praliner, chokladbitar med fyllning, innehåller mindre choklad. Hunden kan då äta ungefär dubbelt så stor mängd utan att allvarliga symtom uppkommer.

Kom ihåg att mängden choklad varierar beroende på hundens storlek.

Symtom: Kräkningar, buksmärta, ökad törst, inkontinens, skakningar, ökad salivutsöndring, hjärtklappning m.m. Kan även leda till dödsfall.

Deg

Jäsande degar är inte bra för hundar att äta. Degen jäser i magen på hunden och det bildas alkohol. Tillståndet är sällan livsfarligt men kan skapa stort obehag för din hund. Var därför noga med att ställa degen utom lukt- och räckhåll för din hund.

Göra själv: Håll din hund under uppsikt så att hunden inte skadar sig. En berusad hund kan lätt göra sig illa i exempelvis trappor och på bordskanter. Vissa hundar kan även bli aggressiva när de blir berusade då de är en obehaglig situation för dem.

Symtom: Ostadighet, vinglighet med mera.

Ekollon

Ekollon innehåller tannin som hundar är känsliga för då det är frätande. Får hunden i sig en hög dos kan det vara dödligt. Fall på förgiftning har exempelvis setts på hundar på runt 10 kilo som fått i sig mellan fem och tio ekollon.

Symtom: Trötthet, minskad/ingen aptit, feber, förstoppning, tjärliknande diarré, njurskada, leverskada med mera. Kan även leda till dödsfall.

Getingstick

Ett getingstick eller andra insektsbett eller stick brukar inte vara farligt för hunden. Men hundar kan precis som människor vara överkänsliga mot exempelvis getingstick och därför få en allergisk reaktion. En hund kan, utan att vara överkänslig, även drabbas av en allergisk reaktion om den blir stucken ett flertal gånger. Jordgetingstick framkallar oftare allergiska reaktioner då de är mer "aggressiva" än vanliga getingar.

Göra själv: Håll din hund under uppsikt. Upptäcker du några tecken på allergisk reaktion kontakta veterinär för rådgivning eller uppsök din veterinär vid stora besvär.

Symtom: Lokal svullnad, ömhet, kräkningar, andningsbesvär med mera.

Glykol

Glykol är mycket giftigt för hundar, även i liten mängd. Kylarvätska och spolarvätska är exempel på vätskor som innehåller glykol. Glykol är väldigt sött och hundar brukar tycka att det är gott att slicka i sig. Om en hund fått i sig glykol bildas kristaller i njurarna.

Göra själv: Uppsök veterinär vid misstanke om glykolförgiftning.

Symtom: Ökad törst, ökad urinering, vinglighet, nedsatt njurfunktion med mera.

Kakao

Kakao innehållet teobromin som är giftigt för hundar. Hur mycket kakao en hund klarar är individuellt och storleksberoende.

Symtom: Kräkningar, buksmärtor, ökad törst, inkontinens, skakningar, ökad salivutsöndring, hjärtklappning m.m. Kan även leda till dödsfall.

Lök

Lök innehåller alicin som är giftigt för hundar. Alicin finns i både rå och tillagad lök och kan orsaka blodbrist hos din hund. Det är svårt att veta hur mycket lök som kan leda till förgiftning. Ge därför inte din hund någon form av lök. Viktigt att tänka på för dig som brukar ge din hund matrester är att våra matrester ofta innehåller stora mängder lök.

Symtom: Diarré, kräkningar, kramper, minskad aptit, andningsbesvär, bleka slemhinnor, buksmärtor m.m. Kan även leda till dödsfall.

Nötter

Macadamianötter anses vara extra giftiga för hund. Tänk också på att saltade nötter kan leda till saltförgiftning hos din hund.

Symtom: Minskad aptit, kräkningar, blodig avföring, nedsatt leverfunktion, diarré, magproblem, vinglighet, slöhet, förlamning m.m. Kan leda till dödsfall.

Paddor

Paddor har körtlar under huden som utsöndrar ett gift som hundar är känsliga för. Giftet är inte så starkt på svenska paddor, men din hund kan ändå drabbas av padd-förgiftning. Din hund kan bli förgiftad av att tugga eller slicka på en padda. Denna typ förgiftning är oftast inte farlig utan mest besvärande för hunden.

Göra själv: Inspektera hunden, framförallt i munhålan. För det mesta behöver du endast hålla din hund under uppsikt. Blir hunden kraftigt påverkad kan man kontakta veterinär.

Symtom: Ökad salivutsöndring, minskade pupiller med mera.

Russin 

Intag av vindruvor/russin kan orsaka akut njursvikt hos hund. Det saknar betydelse om druvorna är med eller utan kärnor, vita, gröna eller röda. Den exakta mekanismen bakom den toxiska effekten är inte känd, inte heller varför vissa individer är känsliga för vindruvor/russin medan andra inte är det.

Minsta mängd som orsakat förgiftning hos hund har varit 4 vindruvor hos en hund med 8,2 kg i kroppsvikt och 2,4 g russin/kg kroppsvikt. Något samband mellan intagen mängd och förgiftning hos hund har inte konstaterats. I vissa fall har hunden ätit betydligt större mängder utan att symtom har konstaterats.

Kräkning och diarré 

Dominerande symtom är kräkning som uppkommer 2 till 48 timmar efter intag, ibland kombinerat med snabbt insättande diarré. Buksmärta, ataxi (vinglighet) och svaghet kan uppkomma inom 24 timmar, men i de flesta fall tar det upp till 5 dagar innan dessa symtom kommer.

En hund med akut njursvikt orsakad av vindruvor/russin kräver tidigt insatt behandling med framkallande av kräkning, upprepade givor av medicinskt kol, vätskebehandling samt intensiv övervakning som ofta sträcker sig över flera veckor. Trots insatt behandling är dödligheten hög.                                                                      

Vid misstanke om förgiftning, oavsett substans, ska veterinär kontaktas omgående.

Råttgift

Råttgift innehåller ämnen som försämrar blodets förmåga att koagulera. Om din hund fått i sig råttgift kan det leda till inre blödningar. Detta tillstånd kan vara livshotande.

Det nya råttgiftet godkändes för ett par år sedan och innehåller ämnet alfakloralos som kan orsaka kramper och medvetslöshet hos hundar. Det som gör just produkter som innehåller alfakloralos farliga är att det inte finns något motgift. Symptomen kommer fort och en förgiftad hund kan bli dåsig, få kramper och nedsatt reaktionsförmåga. I värsta fall blir den medvetslös.

Den senaste tiden har det hänt att veterinärer fått in medvetslösa hundar som ätit av giftet. Var därför vaksam på din hund när ni promenerar på platser där det är möjligt att råttgift finns utlagt. Den största risken är att nyfikna hundar får i sig giftet direkt, men de kan också påverkas om de äter möss eller råttor som i sin tur fått i sig giftet.

Göra själv: Råttgift kan vara olika farligt beroende på innehåll, ta därför reda på vilken sort din hund har ätit. Ta med förpackningen till veterinären.

Symtom: Blödningar ur nos, munhåla och svalg. Blåmärken, inre blödningar, blod i avföring m.m. Kan leda till dödsfall.

Salt

Om din hund får i sig för mycket salt kan den drabbas av saltförgiftning. Din hund kan ha druckit saltvatten eller ätit salt mat som kan försätta din hund i det tillståndet. Det händer att vissa ger salt som kräkmedel till sin hund, vilket alltså kan vara direkt livsfarligt framför allt för små hundar.

Symtom: Diarré, kräkningar, seghet, stelhet, kramper med mera.

Snigelmedel

Användning av snigelmedel blir vanligare då ”mördarsniglar” blir ett allt större problem i Sverige. Bekämpningsmedlen är dock farliga för våra hundar.

Symtom: Ökad salivutsöndring, kramp, feber, styvhet i kroppen, små pupiller med mera.

Svamp

Giftig svamp är farligt för hundar. Vissa svampsorter är direkt dödliga och andra kan göra hunden mycket sjuk. Om du misstänker att din hund ätit giftig svamp är det viktigt att kontakta veterinär så fort som möjligt.

Symtom: Kräkningar, diarré, skakningar med mera.

Vindruvor

Intag av vindruvor/russin kan orsaka akut njursvikt hos hund. Det saknar betydelse om druvorna är med eller utan kärnor, vita, gröna eller röda. Den exakta mekanismen bakom den toxiska effekten är inte känd, inte heller varför vissa individer är känsliga för vindruvor/russin medan andra inte är det.

Minsta mängd som orsakat förgiftning hos hund har varit 4 vindruvor hos en hund med 8,2 kg i kroppsvikt och 2,4 g russin/kg kroppsvikt. Något samband mellan intagen mängd och förgiftning hos hund har inte konstaterats. I vissa fall har hunden ätit betydligt större mängder utan att symtom har konstaterats.

Kräkning och diarré 

Dominerande symtom är kräkning som uppkommer 2 till 48 timmar efter intag, ibland kombinerat med snabbt insättande diarré. Buksmärta, ataxi (vinglighet) och svaghet kan uppkomma inom 24 timmar, men i de flesta fall tar det upp till 5 dagar innan dessa symtom kommer.

En hund med akut njursvikt orsakad av vindruvor/russin kräver tidigt insatt behandling med framkallande av kräkning, upprepade givor av medicinskt kol, vätskebehandling samt intensiv övervakning som ofta sträcker sig över flera veckor. Trots insatt behandling är dödligheten hög.                                                                      

Vid misstanke om förgiftning, oavsett substans, ska veterinär kontaktas omgående.

Värktabletter

Värktabletter ämnade för människor skall aldrig ges till hund utom på direkt rekommendation av veterinär, t.ex.  Alvedon (paracetamol)  och Bamyl (acetylsalicylsyra). Doseringen skiljer sig mellan människa och hund och behöver därför fastställas av en veterinär. Överdosering av värktabletter kan leda till förgiftning hos hund.

Symtom: Vid överdos av paracetamol : leverskador, försämrad syretransportering i blodet m.m. Acetylsalicylsyra: kan ge kräkningar och diarré.

Växter

Det finns oändligt många sorters växter och det kan vara svårt att veta vilka som är farliga för din hund och inte. Är du osäker på om en växt är giftig eller inte kan du kontakta Agrias Telefonveterinär, din egen veterinär eller Giftinformationscentralen.

Agrias Telefonveterinär har öppet under helgen mellan 07-24 och på vardagar mellan 16-24. Ring telefonveterinären på telefonnummer 0900-100 51 61. Tjänsten är gratis för alla Agriakunder. Övriga betalar 250 kronor. Operatörens normala samtalsavgifter tillkommer.

Under dagtid kl 9-19 kan du ringa Giftinformationscentralen på telefonnummer 010-456 6700 och ställa frågor om förgiftning.

Xylitol

Xylitol är farligt för hundar då det sänker blodsockernivån och kan förgifta din hund. Tandkräm, tuggummi, godis och lättprodukter är exempel på produkter som innehållet xylitol. Hur mycket xylitol en hund klarar är individuellt och storleksberoende. Ge därför aldrig din hund något som innehåller xylitol.

Risk för hypoglykemi ses om dosen xylitol överstiger 0,1 g/kg kroppsvikt. Detta motsvarar 2-3 xylitoltuggummin till en hund med 10 kg i kroppsvikt. Ett stort intag anges vara mer än 0,5 g/kg kroppsvikt.

Symtom: Kräkningar, skakningar, slöhet, lågt blodsocker, kramper, medvetslöshet med mera. Kan leda till dödsfall.

Vilka hundraser drabbas av ortopedisk sjukdom?

Senast ändrad: 19 juni 2019
staffy-2554869_960_720 Spamez Pixabay.jpg
 

Olika typer av ortopedisk sjukdom, alltså sjukdom kopplat till skelett, leder och muskulatur, är vanligt hos hundar och ses ofta som hälta eller annan smärta. Populära raser riskerar att felaktigt anses ha en ökad risk för denna typ av sjukdomar eftersom många studier inom området baserats på djursjukhusdata utan att beskriva sjukdomsförekomst i relation till rasens storlek.

I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet har forskare undersökt förekomsten av ortopediska sjukdomar hos olika hundraser vid de två universitetsdjursjukhusen. För att ta reda på vilka raser som har en ökad risk att drabbas har dessa data relaterats till hela den registrerade hundpopulationen i Sverige och Norge.

Det är sedan tidigare beskrivet att hundar av raserna schäfer, labrador retriever och rottweiler har ökad risk för armbågsledsdysplasi, men i den aktuella studien visades även en tydligt ökad risk hos staffordshire bullterrier. För rottweiler sågs en ökad risk att drabbas av korsbandsskada, men labrador retriever som brukar beskrivas som en ras med ökad risk för korsbandsskada hade inte någon ökad risk jämfört med andra raser. Den enda rasen med tydligt ökad risk för patellaluxation var chihuahua. Små hundraser visades ha ökad risk för frakturer på frambenen (radius/ulna).

Studien visar vikten av att relatera fynd till hela hundpopulationen för att man skall kunna avgöra om en hundras har en ökad risk att drabbas av en specifik sjukdom.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-019-0454-4

Referens

Gudrun Seeberg Boge, Elena Regine Moldal, Maria Dimopoulou, Eystein Skjerve and Annika Bergström. Breed susceptibility for common surgically treated orthopaedic diseases in 12 dog breeds. Acta Veterinaria Scandinavica (2019), 61:19.

Är utfodring med färskfoder en risk för hundägaren?

Senast ändrad: 24 juni 2019
trf-chicken-salmon-offal-1-kg-mince-3618-p.jpg

Att utfodra hundar med färskfoder har blivit populärt men det kan finnas risker med detta. Färskfodren i foderbutikernas frysdiskar består av slaktbiprodukter som inte har värmebehandlats och fodren kan därför innehålla sjukdomsframkallande bakterier.

För att få en tydligare bild av vilka hälsorisker som kan förknippas med hantering av färskfoder har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet analyserat bakterieförekomsten i 60 olika frysta färskfoderprodukter. Forskarna undersökte förekomst av bakterien Clostridium perfringens och bakterier tillhörande familjen Enterobacteriaceae, vilka båda förekommer i normal tarmflora. Dessutom studerades förekomst av Salmonella och Campylobacter, bakterier som kan ge allvarlig diarrésjukdom hos människa.

I samtliga 60 prov kunde mängden Enterobacteriaceae beräknas, varav 31 översteg gränsvärdet för god hygienisk kvalitet enligt EU:s föreskrifter. I två prover översteg mängden Clostridium perfringens gränsvärdet enligt de svenska nationella riktvärdena. Salmonella påvisades i fyra prov och Campylobacter i tre prov.

Resultaten visar att det är viktigt att upprätthålla god hygien vid hantering och utfodring av färskfoder för att begränsa potentiella hälsorisker för djur och människor, särskilt unga människor och individer med nedsatt immunförsvar.

Länk till publikationen

http://dx.doi.org/10.1136/vr.105199

Referens

Hellgren, J., Hästö, LS., Wikström, C., Fernström, L., Hansson, I. Occurrence of Salmonella, Campylobacter, Clostridium and Enterobacteriaceae in raw meat-based diets for dogs. Vet Rec. 2019 6;184(14):442