När hösten närmar sig gäller det allmänna koppeltvånget inte längre. Hunden är fri att springa lös så länge du som hundägare har den under uppsikt och kan kalla in den om det behövs. En härlig frihet. Men varje år sker trafikolyckor där hundar är inblandade.  

Tänk på det här om du kört på en hund

  • Stanna bilen, ställ ut varningstriangel och värna om din egen säkerhet
  • Se efter hur det gick för hunden
  • Ring polisen
  • Var försiktig vid hantering av aggressiv hund
  • Ge första hjälpen om det är nödvändigt
  • Ring djurägaren om kontaktuppgifter finns på halsbandet
  • Se till att hunden snarast kommer till en veterinär

Se efter hur det gick för hunden

Om du har kört på en hund ska du först och främst stanna och se efter hur hunden mår. Är hunden illa däran kan du försöka ge första hjälpen. Är hundens ägare inte själv på plats är det ofta bra om du kan ta den till veterinär så snart som möjligt. Vid minsta förändring av allmäntillståndet bör man uppsöka veterinär. Om en hund blir påkörd kan det uppstå inre blödningar och andra skador som inte visar sig direkt.

När du tar hand om en trafikskadad hund så är det viktig att vara försiktig. En hund som har ont blir ofta oberäkneligt och även den snällaste hund kan hugga efter dig. För att undvika att bli biten kan du sätta en munkorg eller en nossnara runt hundens mun innan du försöker hantera den.  

Ring polisen

Om du kör på en hund har du som bilförare anmälningsplikt. Det betyder att du är skyldig att ringa polisen och anmäla olyckan.

Kontakta ägaren

Kontrollera om hundägarens telefonnummer finns i hundens halsband. Om du hittar ett telefonnummer så uppskattar ägaren helt säkert att du ringer upp och berättar att hunden varit med i en olycka.

Ditt ansvar som bilförare

Om det springer ut en hund på vägbanan och en olycka sker utan att du som bilförare agerat vårdslöst ses du generellt inte som ansvarig för olyckan. Det betyder att du vanligtvis inte blir skyldig att ersätta hundägaren för skador som hunden fått. Men alla situationer är unika och bedöms separat, så det är inte ovanligt att undantag förekommer. Har du som bilförare däremot kört på en hund vid ett övergångsställe eller på annat vis agerat vårdslöst kan situationen vara en annan.

Trafikförsäkringen gäller med strikt ansvar. Det innebär att trafikförsäkringen kommer att ersätta hunden oavsett ansvaret.