All Brand Bordeaux

 

Analsäcksinflammation
Både hundar och katter har en körtel på vardera sidan om analöppningen. Den kallas för analsäck och producerar ett illaluktande sekret som används för revirmarkering. Analsäckarna töms tillsammans med avföringen, men sekretet kan även tömmas ut vid andra tillfällen, som när djuret blir skrämt till exempel.

Ibland kan djuret få problem att tömma analsäckarna på ett normalt sätt, och en analsäcksinflammation uppstår. Sekretet ansamlas då utan att kunna komma ut, för att utförsgångarna svullnar igen eller för att sekretet blir för hårt. Går det för långt kan det bildas en böld som spricker utåt genom huden. Problemet kan även ge motsatt effekt, vilket innebär att sekretet kontinuerligt läcker ut via analsäcksgångarna som en mycket illaluktande flytning.

Symtomen är att djuret ”åker kana”, slickar och biter sig mot bakdelen och att det kommer en kraftigt illaluktande doft då och då.

Behandlingen består i att veterinären tömmer och spolar ur analsäckarna med speciellt rengöringsmedel. Om det bildats en böld kan antiinflammatorisk behandling och eventuellt antibiotika bli aktuellt. Vid återkommande besvär kan analsäckarna opereras bort.ca