Korsbanden är två robusta ligament som sitter mitt inne i knäleden, omflutna av ledvätska. Det finns ett främre och ett bakre ligament som korsar varandra mitt i leden – därav namnet korsband. Om ett eller båda banden går av förloras stabiliteten i knäleden. Underbenet kan då förskjutas i förhållande till lårbenet.

Innan ett korsband brister föregås skadan oftast av en varning, ofta är det hälta och ledsvullnad som kommer och går. Varningen är tecken på slitage av korsbandet. Det slitna korsbandet töjer sig, fibras upp och försvagas. Summan av många upprepade småskador tröttar ut korsbandet och gör att ett mycket litet felsteg kan göra att korsbandet till sist går av. Det förekommer akuta traumatiska korsbandsskador på tidigare friska korsband men det är mindre vanligt.

Symtom på korsbandsskada

  • Plötslig hälta i ett av bakbenen.
  • Hunden kan hålla bakbenet upplyft.
  • Svullnad och ömhet vid knäleden.
  • Hunden kan avlasta det skadade benet i när den sitter ner.

Behandling av korsbandsskada

Behandling beror bland annat på hundens ålder och storlek. Vanligast är kirurgi kombinerat med uppföljande sjukgymnastik. Först görs en upprensning i knäleden och det görs oftast med artroskopi, titthålskirurgi. Därefter stabiliseras knäleden vanligen med en operationsmetod som kallas TPLO men det finns flera metoder.

Lång vila och sjukgymnastik

Efter operation krävs det tid för vila. Följt av sjukgymnastik med gradvis ökad rörelse och olika övningar som anpassas med hjälp av en sjukgymnast för djur. Många metoder används, allt från simträning i bassäng till vandring på löpband i varmvatten, stretching, massage och muskelstimulans. Avsikten är att så snabbt som möjligt få den skadade kroppsdelen normalt rörlig.

Atros – en följd av korsbandsskador

Många hundar blir så pass återställda att de kan fungera bra efter en korsbandskada, men en del får problem med artros. Korsbanden har en viktig funktion för att stabilisera knäleden och skador på dem ger ökad rörlighet. En följd av detta kan därför bli att hunden utvecklar artros - benpålagringar i och runt leden.

Så förebygger du korsbandsskada

Det man som hundägare kan göra för att förebygga korsbandsskada är att se till att hunden hålls vältränad och i god kondition. Se även till att hunden inte är överviktigt eftersom övervikt belastar och sliter på hundens leder.

Vid misstänkt korsbandsskada, kontakta veterinär för undersökning och rådgivning.