All Brand Bordeaux

 

Magomvridning

En hund som drabbas av magomvridning måste snabbt komma under veterinärbehandling.

Övre och nedre magmunnen snörs av så att gas inte kan passera ut. I magsäcken sker en gasutveckling och den blir allt större. Hunden försöker kräkas men inget kommer upp.

Genom att magsäcken trycks mot diafragman får hunden svårt att andas. Bakre delen av bröstkorgen och främre delen av buken spänns ut. Om man knackar på buken låter det som om du trummar på en trumma.

Magomvridning är livsfarligt

Tillståndet är livshotande. En hund som drabbas av magomvridning måste snabbt komma under veterinär behandling.

Behandlingen går ut på att tömma magsäcken på gas och få ut matrester. Detta gör veterinären genom att tömma magsäcken vid en operation, som måste utföras akut. Efter tömning av magsäcken sys den i de flesta fall fast i korrekt läge, för att förebygga så långt som möjligt att en ny magomvridning äger rum.

Komplicerad operation

Magomvridningen medför stora belastningar på kroppen, inte minst cirkulatoriskt. Övrig understödjande behandling och övervakning är väsentlig, intravenös vätskegiva (dropp) är en av de viktigaste komponenterna. 

Det finns alltid risk för hjärtpåverkan i samband med denna åkomma. En sådan hjärtpåverkan behöver inte ha samband med tidigare hjärtproblem, och den går i de flesta fall tillbaka då grundproblemet är åtgärdat och kroppen återhämtat sig.

Mycket snabbt förlopp

Hela utvecklingen fram till omvridningen kan gå fort. På några timmar kan hunden dö om hjälp inte fås i tid. Magomvridning är ett mycket akut och livshotande tillstånd. Om hunden drabbats av magomvridning - uppsök veterinär omgående.

https://stud.epsilon.slu.se/7027/7/korpinen_c_140721.pdf