All Brand Bordeaux

 

Ökad törst
Det är aldrig normalt att djuret plötsligt börjar dricka mer.

Det finns några undantag. Några exempel på undantag är när det är varmt ute, när djuret jobbat hårt, om djuret får vissa mediciner, när djuret ätit något salt eller bytt till ett foder med mer fibrer, djuret tuggar länge på tuggben samt vid kräkning eller diarré.

Om man misstänker att fodret eller tuggben är orsak till ökad törst bör man snabbt ta bort tuggbenen eller byta foder för att få reda på om törsten kvarstår.

Ökad törst utan tydlig orsak bör alltid utredas.

Orsak till ökad törst kan till exempel vara njursjukdom, leversjukdom, livmoderinflammation, diabetes, hormonsjukdom eller tumörsjukdom.

Många av dessa sjukdomar kan behandlas och prognosen är oftast bättre ju snabbare en diagnos kan ställas.