All Brand Bordeaux

 

Ormbett

SENAST ÄNDRAD: 10 MAJ 2019

Min hund har blivit huggormsbiten – vad skall jag göra? Håll hunden i strikt stillhet och uppsök veterinär omedelbart efter ett ormbett!

Varför ska hunden vara stilla efter den blivit ormbiten – den mår ju bra just nu?

Efter ett ormbett dröjer det ofta 30 minuter, ibland flera timmar, innan giftet når blodomloppet. Om hunden rör på sig kan detta påskynda upptaget av gift till blodbanorna, och risken är större att hunden blir allvarligt påverkad av den förgiftning ormbettet resulterar i redan innan ni hinner fram till veterinär. Håll därför den ormbitna hunden i stillhet, lämna ormbettet ifred (inget bandage, kyla, sugande eller liknande) och uppsök omedelbart veterinär för kontroll av huggormsbettet.

Katter kan också bli ormbitna och då gäller samma sak som för hund - kontakta veterinär omedelbart. Katter kan i många fall klara ormbett något bättre än hundar men de behöver fortfarande behandling, smärtlindring och ormbettet behöver undersökas av veterinär.

Jag har hört att ormbett inte behöver vara så farligt?

Ja, om du har tur kanske din hund bara har fått ett sk torrbett, dvs ett försvarsbett utan någon insprutning av ormgift. Om inget ormgift har sprutats in kanske just din hund klarar sig undan med blotta förskräckelsen. Men om förgiftning skett kan situationen snabbt bli allvarlig, och utan veterinärvård kan din hund i värsta fall dö av ett ormbett. Under de första timmarna efter ett ormbett är det svårt att särskilja om ormen har sprutat in sitt farliga gift eller inte, och därför är det viktigt att snarast uppsöka veterinär. Veterinären har möjlighet att med hjälp av bland annat blodprov bedöma hur din hund ska behandlas. Tidigt insatt behandling av ett ormbett är avgörande, så uppsök veterinär snarast!

Ska jag ge kortison till min ormbitna hund?

Nej, det finns inga som helst vetenskapliga bevis för att kortison hjälper vid ormbett.
Tidigare gavs kortison för att minska svullnad, eftersom det antogs att svullnaden berodde på en allergisk reaktion. Idag vet vi att huggormens gift bryter ned vävnaden intill bettstället, så att blod och vävnadsvätska läcker ut i området som sedan sväller upp. Kortison har ingen effekt på de vävnadsskador ormgiftet orsakar, och eftersom kortison har en mängd oönskade biverkningar används medicinen inte längre rutinmässigt vid ormbett.

Min hund har blivit inskriven på Universitetsdjursjukhuset pga ormbett – vad händer nu?

Våra veterinärer och sköterskor övervakar noga hur förgiftningen utvecklar sig, och sätter in rätt behandling utifrån hur allvarlig förgiftningen bedöms vara. De flesta får åtminstone smärtlindring och intravenöst dropp, eftersom god cirkulation är viktig för att förebygga akut njurskada. Antibiotika används inte längre rutinmässigt eftersom infektioner i allmänhet är ovanliga i samband med ormbett. Huggormens gift har en betydande verkan på blodets förmåga att koagulera och kan även orsaka ett sönderfall av de röda blodkropparna. Vid en allvarlig förgiftning i samband med ett ormbett kan det därför ibland behövas motgift eller blodprodukter som färskfrusen plasma eller röda blodkroppar.

I de allra flesta fall brukar hunden överleva och bli helt återställd. Efter ett ormbett är det dock viktigt att hålla hunden i strikt vila tills du får klartecken av din veterinär att stegvis återgå till normal motionering.