All Brand Bordeaux

 

SVAMP- OCH JÄSTSVAMPINFEKTION

FÅ GREPP OM MALASSEZIA

VAD SKA JAG GÖRA?

Malassezia är namnet på en sorts jästsvamp som finns på huden och i öronen hos hundar och är en vanlig orsak till hudproblem hos hund.

 

ORSAKER

Malassezia-dermatit, även kallad jäst- eller svampdermatit, orsakas av en sorts jästsvamp som finns på huden och i öronen på hundar.

Om svampen får utrymme att växa till kan den ge upphov till en inflammation i huden, dermatit.

Bakomliggande sjukdom, som parasitangrepp, en hormonell sjukdom eller allergier mot loppor eller födoämnen bereder ofta väg för svamptillväxten. Hundar med allergier eller fet/flagnande hud verkar vara särskilt benägna att få överväxt av jästsvamp.

TECKEN

En överväxt av jästsvamp orsakar hudirritation, hårförlust, rodnad, fet, illaluktande hud och drabbade hudpartier mörknar (hyperpigmentering).

I kroniska fall blir huden dessutom tjockare. Armhålor, halsbasen, öron, tassar och klobäddar är ofta drabbade. Vid en kronisk infektion kan hårstråna färgas röda. Detta är ganska vanligt mellan tårna eller runt munnen.

En del hundraser är mer benägna att drabbas av Malassezia-dermatit, bland andra pudel, basset och west highland white terrier. 

 

6 TIPS FÖR ATT FÅ GREPP OM MALASSEZIA

Målen med de stödjande omsorgerna är att desinfektera huden för att hjälpa till att lindra irritationen och återställa den naturliga mikrofloran.

 

 1. Rådgör med din veterinär för att identifiera problemet och behandla eventuella bakomliggande tillstånd. Åtgärderna beror på diagnosen.
 2. Använd DOUXO® Pyo för att begränsa besvären, rengöra och lugna huden samt upprätthålla hudens naturliga ekosystem.
 3. Putsa och borsta din hund regelbundet och gör rent hudveck, öron och mellan tårna.
 4. Håll din hund fri från parasiter. Behandla den regelbundet mot loppor, fästingar och mask.
 5. Ge din hund en välbalanserad, högkvalitativ kost. Ge tillskott av essentiella fettsyror, vitaminer och mineraler om din veterinär rekommenderar det.
 6. Boka regelbundna kontrollbesök hos din veterinär för att hålla hundens hudbesvär under uppsikt. Du kan också skicka veterinären bilder på hundens hud för att visa hur det utvecklar sig.

VI REKOMMENDERAR

DOUXO® S3 PYO

 

'----------------------------------------------------------

Vanliga problem som drabbar våran ras:

Magomvridning

En hund som drabbas av magomvridning måste snabbt komma under veterinärbehandling.

Övre och nedre magmunnen snörs av så att gas inte kan passera ut. I magsäcken sker en gasutveckling och den blir allt större. Hunden försöker kräkas men inget kommer upp.

Genom att magsäcken trycks mot diafragman får hunden svårt att andas. Bakre delen av bröstkorgen och främre delen av buken spänns ut. Om man knackar på buken låter det som om du trummar på en trumma.

Magomvridning är livsfarligt

Tillståndet är livshotande. En hund som drabbas av magomvridning måste snabbt komma under veterinär behandling.

Behandlingen går ut på att tömma magsäcken på gas och få ut matrester. Detta gör veterinären genom att tömma magsäcken vid en operation, som måste utföras akut. Efter tömning av magsäcken sys den i de flesta fall fast i korrekt läge, för att förebygga så långt som möjligt att en ny magomvridning äger rum.

Komplicerad operation

Magomvridningen medför stora belastningar på kroppen, inte minst cirkulatoriskt. Övrig understödjande behandling och övervakning är väsentlig, intravenös vätskegiva (dropp) är en av de viktigaste komponenterna. 

Det finns alltid risk för hjärtpåverkan i samband med denna åkomma. En sådan hjärtpåverkan behöver inte ha samband med tidigare hjärtproblem, och den går i de flesta fall tillbaka då grundproblemet är åtgärdat och kroppen återhämtat sig.

Mycket snabbt förlopp

Hela utvecklingen fram till omvridningen kan gå fort. På några timmar kan hunden dö om hjälp inte fås i tid. Magomvridning är ett mycket akut och livshotande tillstånd. Om hunden drabbats av magomvridning - uppsök veterinär omgående.

https://stud.epsilon.slu.se/7027/7/korpinen_c_140721.pdf

Gastro instestinala proplem (Känslig mage)

Vanligaste orsaken till många hundars "känsliga" mage är en parasit som lever i tarmen som orsakar besvären av "kletig avföring" med kraschande mage till varannan var tredje vecka svårt att få upp hunden i vikt.( Hunden kan även ha sämre aptit men inte säkert)

Parasiten heter Giardia kan ibland vara svår att upptäcka även om man samlar träck från tre tillfällen och skickar på analys.

Har din hund återkommande problem även om du har fler som inte har så finns det inga direkta garantier att det smittar emellan hundarna.

Det du kan göra är att skicka avföringsprov till SLU alternativet Köp Axilur avmaskningsmedel.

Axilur är enda avmaskningsmedlet som tar Giardia parasiten.

Ge hunden efter sin kroppsvikt i minst 7-9 dagar i följd, Efter 4 dagar ser du en stor skillnad på avföringen. Ge oavsett hela kuren!

Läs mer om Giardia under knappen "Tänkvärt".

 

 Hyperkalcemi hos hund (Cancer)
https://stud.epsilon.slu.se/870/1/holmstrom_P_20100222.pdf


 -------------------------------------------------------------

 

Akut njursvikt

uppträder när njurarna plötsligt slutar att fungera, t ex till följd av förgiftning.

 

Orsak

Det finns många ämnen som är toxiska (giftiga) för hundens njurar och kan orsaka akut njursvikt. Om man misstänker att hunden kommit i kontakt med någon giftig substans bör man snarast kontakta veterinär.

Exempel på giftiga ämnen är kylarvätska (etylenglykol), russin och vindruvor, samt olika läkemedel. En akut njurskada kan även uppkomma vid infektioner i njurarna, tumörer i njurarna samt vid inflammationstillstånd.

Symtom

Symtom på akut njurskada kan komma plötsligt. Hunden blir svag och trött, äter sämre och får akut ont i buken. Kräkning och diarré är vanligt förekommande och vid allvarliga fall kan hunden få neurologiska symtom. I början av njurskadan kan hunden dricka mer och kissa mer än normalt för att i ett senare skede inte producera någon urin alls.

Diagnos och behandling

Hos veterinären tar man blodprov för att konstatera njurskada och för att mäta hur svår skadan är. Man mäter då hur väl njurarna filtrerar ut urinämnen mm ur blodet, eftersom halten av dessa stiger i blodet vid en njurskada. Urinprover tas för att kontrollera om det föreligger någon infektion samt om man finner kristaller eller andra avvikelser. Ett ultraljud av njurarna kan ge mycket information, exempelvis kan vissa förgiftningar ge kraftiga förändringar i njurarna som kan detekteras med ultraljud.

Intravenös vätskebehandling är en central del i behandlingen av en akut njurskada. Urinproduktionen och njurvärden mäts kontinuerligt för att se att njurarna återfår sin kapacitet att filtrera blodet.

Det är viktigt att en hund med akut njursvikt snabbt kommer under vård för att prognosen ska blir så bra som möjligt. Efter en akut njurskada finns det risk att hund utvecklar en kronisk njurskada.

 

Kronisk njursvikt

uppträder när en stor del av njurarnas kapacitet att rena blodet gått förlorad.

 

Orsak

 Symtom på kronisk njurskada uppkommer då njurens kapacitet att filtrera urin och rena blodet från restsubstanser minskat kraftigt. Det har då uppkommit en obotlig skada i njurarna där njurvävnad ersatts av ärrvävnad, och njurarnas funktion blivit begränsad. Orsaker till kronisk njursvikt kan vara en tidigare akut skada på njurar eller vissa ärftliga specifika njursjukdomar.Tyvärr kommer man inte alltid fram till orsaken.

 

Symtom

 Kronisk njursvikt är en smygande sjukdom som successivt gör hunden sjukare. Hunden blir svag och trött, äter sämre och dricker mer än normalt. De stigande nivåerna av restsubstanser (urinämnen mm) i blodet gör att hunden mår illa och kan få kräkningar och diarré. Urinämnen kan också orsaka magsår och sår i munslemhinnan, vilket även det bidrar till minskad aptit. Avmagring är vanligt. Hunden kan även utveckla en blodbrist till följd av långvarig njursvikt.

 

Diagnos och behandling

 Hos veterinären tar man blodprov för att konstatera njurskada och för att mäta hur svår skadan är. Man mäter då hur väl njurarna filtrerar ut urinämnen mm ur blodet, eftersom halten av dessa stiger i blodet vid en njurskada. Urinprover tas oftast för att kontrollera om det föreligger någon infektion samt om man finner proteiner i urinen, vilket indikerar ”läckage” från njurarna. Även urinens täthet mäts, för att undersöka hur väl njurarna kan koncentrera urinen. Ett ultraljud av njurarna kan ge mycket information. Hos kroniskt sviktande njurar ser man ofta en skrumpen, tätare och mindre njure med oregelbunden form.

 

Intravenös vätskebehandling kan krävas i de fall hunden är uttorkad på grund av att njuren inte kunnat koncentrera urinen. Blodtrycket mäts eftersom ett för högt tryck i njuren kan leda till större skador. Ofta behandlas hunden med blodtryckssänkande mediciner för att få trycket i njuren att sjunka.

 

Ett njurdietfoder är oftast att rekommendera då denna kost är optimalt sammansatt för att skona njurarna. Den innehåller en lägre andel, men väl balanserade, proteiner och minskad mängd fosfor.

 

I de fall fosfathalten stigit i blodet till följd av njursvikten kan behandling med fosfatbindare i kosten vara av värde.

 En kronisk njurskada går inte att bota men man kan med medicinering och kost få njurarna att fungera bättre och skjuta upp förloppet.

 https://www.slu.se/CEMSnjursjukdom

================================================================================

 

Tillväxtrubbningar

Tillväxtrubbningar i skelett och leder ses framförallt hos medelstora till stora hundraser. Problemen uppkommer när hunden växer som fortast vilket oftast är runt 4-6 månaders ålder. Osteokondros (OCD) är en tillväxtrubbning som är vanligast i bog-, armbågs-, knä- och hasled. Två andra ledsjukdomar är fragmentering av processus coronoideus (FCP) och ununited processus anconeus (UPA) som drabbar armbågsleden. Dessa sjukdomar har en ärftlig bakgrund men de är inte medfödda. Förutom att det är en genetisk bakgrund till sjukdomarna kan utfodring och motion påverka utvecklingen och följderna av OCD, FCP och UPA.

Den genetisk ärftligheten ligger i storvuxenhet & snabbväxande . Därav INGEN motion till växande hundar av storväxta raser. Ge din växande hund ett foder av känt varumärke ex: Eukanuba, Hill's, Royal eller Robur för valpar av storväxta raser.

Symtomen vid en tillväxtrubbning är hälta på det drabbade benet. Oftast är hältan som tydligast efter vila. Det är dock vanligt att båda frambenen/ bakbenen är drabbade och då kan det vara svårare att se att hunden haltar.

Behandling av OCD och FCP görs via artroskopi (titthålsoperation).  att man behöver öppna  Efter operationen är aktiv rehabilitering mycket viktigt för att resultatet ska bli lyckat.

Panosteit
Panosteit som förr kallades för växtvärk är en form av benhinneinflammation hunden kan reagera om man trycker på själva benet. Om man har en unghund som är halt, stel eller har ett avvikande rörelsemönster ska den VILA med inflammationshämmande såsom Rimmadyl ell. Metacam i 14-30 dagar Panosteit kan sitta i betydligt längre, då bör kunnig veterinär rådfrågas.

 

Muskelskador
En annan vanlig orsak till ryggproblem är olika muskelskador.

Om hunden sträcker en muskel tar det normalt mellan fyra och sex veckor för den akuta inflammationen att läka.

Under den tiden ska hunden ha kontrollerad motion för att inte förvärra skadan.

Problemet är dock att hunden ofta visar smärta i max en till två veckor, vilket får ägaren att tro att problemet har gått över. Får hunden då röra sig mer än vad som är nyttigt kan skadan bli kronisk istället.

För att minska risken för muskelskador bör hunden värmas upp ordentligt innan den tillåts att springa fritt. Detta är lika viktigt oavsett om hunden tävlar i agility, kapplöpning, jagar eller springer och leker med kompisar.

När hunden är i vila är blodgenomströmningen i musklerna låg, musklerna och lederna är kalla och stela. Har hunden dessutom legat en stund i en kall bil är musklerna inte alls förberedda på hårt arbete.

Börja med en rask promenad på 15–20 minuter innan du släpper lös hunden så har du minimerat risken för skador.

 

Spondylos
Spondylos orsakas av att rörligheten mellan två ryggkotor ökar och så småningom bildas bryggor mellan dem.

Ryggkotorna ”växer ihop” och ryggen blir som om den skulle vara stelopererad. Detta drabbar främst äldre hundar, med undantag för en ärftlig typ som finns hos boxern.

Stelheten och störningarna i rörelserna kan göra att hunden upplever smärta i andra delar av kroppen.

 

Värk hos djur
När vi människor blir sjuka eller får ont någonstans brukar vi klaga och berätta det för våra närmaste. Vi tar en värktablett och kanske beställer vi tid hos läkaren. Är det därför vi tror att hunden också ska klaga över att den har ont någonstans?

Våra sällskapsdjur får också ont i magen, huvudvärk, sträckningar och problem med ryggen, d.v.s i stort sett samma sjukdomar som vi får.

Men en stor skillnad är att en hund eller en katt inte sitter och gnäller över sitt tillstånd. Ofta visar de inte ens att de har ont, de försöker göra det bästa av situationen och anpassa sig till sin värk istället.

Orsaken till deras beteende kan vi hitta bland de vilda djuren.

Ett djur som mår dåligt och har ont kommer att lämnas av den övriga flocken eftersom det hindrar resten av djuren från att skaffa föda eller fly från ev. angripare.

För det sjuka djuret gäller det alltså att antingen ge upp eller att maskera sin värk och hänga med i flocken så gott det går.

Visar hundarna något kan det istället yttra sig som allmän irritation mot andra hundar eller som ovilja mot att lyda när du ber hunden att sitta eller ligga.

===============================================================================

 Fukteksem

kallas även våteksem eller Hot Spot.

Det yttrar sig oftast som vätskande sår på ett begränsat område, exempelvis på kind, hals, rygg, ländrygg eller utsida bakben.  Ibland är de på andra ställen, som vid svansrot, insida ljumske eller armhåla.
Fukteksem drabbar framförallt hundar som har tät päls och badar mycket samt vid långvarig fuktig och varm väderlek.
Det brukar göra ONT att ha ett fukteksem på grund av att yttersta hudlagret är borta och såret är infekterat och svullet. Klipp rent och tvätta med Trizchlor schampo. Gnugga in ordentligt och låt verka. Kontakta veterinär om det inte ser bättre ut på 2 dagar.
 

=============================================================================== 

Analsäcksinflammation
Både hundar och katter har en körtel på vardera sidan om analöppningen. Den kallas för analsäck och producerar ett illaluktande sekret som används för revirmarkering. Analsäckarna töms tillsammans med avföringen, men sekretet kan även tömmas ut vid andra tillfällen, som när djuret blir skrämt till exempel.

Ibland kan djuret få problem att tömma analsäckarna på ett normalt sätt, och en analsäcksinflammation uppstår. Sekretet ansamlas då utan att kunna komma ut, för att utförsgångarna svullnar igen eller för att sekretet blir för hårt. Går det för långt kan det bildas en böld som spricker utåt genom huden. Problemet kan även ge motsatt effekt, vilket innebär att sekretet kontinuerligt läcker ut via analsäcksgångarna som en mycket illaluktande flytning.

Symtomen är att djuret ”åker kana”, slickar och biter sig mot bakdelen och att det kommer en kraftigt illaluktande doft då och då.

Behandlingen består i att veterinären tömmer och spolar ur analsäckarna med speciellt rengöringsmedel. Om det bildats en böld kan antiinflammatorisk behandling och eventuellt antibiotika bli aktuellt. Vid återkommande besvär kan analsäckarna opereras bort.

================================================================================

 

Ökad törst
Det är aldrig normalt att djuret plötsligt börjar dricka mer.

Det finns några undantag. Några exempel på undantag är när det är varmt ute, när djuret jobbat hårt, om djuret får vissa mediciner, när djuret ätit något salt eller bytt till ett foder med mer fibrer, djuret tuggar länge på tuggben samt vid kräkning eller diarré.

Om man misstänker att fodret eller tuggben är orsak till ökad törst bör man snabbt ta bort tuggbenen eller byta foder för att få reda på om törsten kvarstår.

Ökad törst utan tydlig orsak bör alltid utredas.

Orsak till ökad törst kan till exempel vara njursjukdom, leversjukdom, livmoderinflammation, diabetes, hormonsjukdom eller tumörsjukdom.

Många av dessa sjukdomar kan behandlas och prognosen är oftast bättre ju snabbare en diagnos kan ställas.

 

================================================================================

 Korsbandsskador

Skador på korsbanden är en av de vanligaste orsakerna till hälta på bakbenen. Korsbanden är kraftiga ligament som sitter inne i knäleden, dessa håller benen på plats i knäleden och förhindrar att vadbenet (tibia) förskjuts framåt respektive bakåt i förhållande till lårbenet (femur). Det finns ett främre och ett bakre korsband och hos hundar är det vanligast med skador på det främre korsbandet. Det förekommer att skadan på korsbandet är rent traumatiskt, dvs att ett friskt korsband skadas vid en för hög belastning. Det är dock vanligare att grundorsaken är ledsjukdom (t ex osteokondros och kronisk artros) som ger en kronisk inflammation i leden och detta försvagar korsbanden. Vid korsbandskador är det även vanligt med skador på meniskerna. Även katter kan drabbas av korsbandskador och då handlar det oftast om en traumatisk skada.

Det finns olika operationstekniker vid korsbandskador. Först gör man en artroskopi (titthålsoperation) av knäleden. Detta görs för att bedöma omfattningen av skadorna i leden och för att ta bort skadad vävnad. Därefter görs någon form av operation för att kompensera att korsbandet är skadat eftersom man inte kan få ett trasigt korsband att läka ihop igen. Vid en TPLO eller TTA-operation ändras vinkeln på vadbenet så att de krafter som påverkar leden ändras. Detta medför att främre korsbandets funktion inte längre behövs. Det finns även operationsmetoder där man stabiliserar knäleden med trådar som dras mellan lår- och vadbenet (extrakapsulär stabilisering). Vilken typ av operation som väljs beror på djurets storlek och aktivitetsnivå.

Aktiv rehabilitering efter en knäledsoperation är mycket viktigt för att resultatet ska bli lyckat.

 

================================================================================

 Fästingburna sjukdomar

Fästingar som bitit sig fast i huden kan sprida sjukdomar till hund och även till katt.

De sjukdomar som vanligtvis sprids med fästingar i Sverige är Anaplasma, Borrelia och TBE

På senare tid har det dock upptäckts en annan sorts fästing, den brokiga hundfästingen Dermacentor reticulatus, på några ställen i södra Sverige. Den kan överföra sjukdomen babesios, som orsakas av en liten parasit som invaderar de röda blodkropparna och orsakar anemi (blodbrist).

I många andra länder är Bruna hundfästingen (Rhipicephalus sanguineus) vanlig. Den fästingen kan leva och föröka sig inomhus och är därför mycket svår att bli av med. Den bruna hundfästingen kan sprida sjukdomarna Ehrlichios, Babesios och Hepatozoonos

 

===============================================================================

 Hjärta

Endokardos (degenerativ klaffsjukdom, myxomatös mitralisklaffsdenegration)

Degenerativ klaffsjukdom är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hund och står för 70 % av hjärtsjukdomar hos hund. Den drabbar för det mesta små raser som Cavalier King Charles spaniel, Tax och Pudel, men alla raser kan drabbas. Sjukdomen är genetisk betingat, men har en komplicerad arvsgång. Det har funnits ett avelsprogram under flera år i Sverige på bland annat Cavalier King Charles Spaniel. Sjukdomen innebär oftast att klaffen mellan vänster kammare och förmak läcker så att blodflödet ut i kroppen minskar medan lungcirkulationen får en ökad belastning. På sikt medför detta att vätska kvarhålls i blodbanan och lungtrycket ökar, vilket till slut kan ge vätskebildning i lungorna. Hos hunden ser man då sämre ork, hosta och ansträngd andning. De flesta fall kan behandlas framgångsrikt med en kombination av olika mediciner.

 

Dilaterad kardiomyopati (DCM) 
Dilaterad kardiomyopati är den vanligaste formen för hjärtmuskelsjukdom hos hund. Detta är en sjukdom som innebär att hjärtat förstoras och att sammandragnings-förmågan minskar på grund av en svaghet i hjärtmuskulaturen. Sjukdomen är särskilt vanlig hos stora raser som Grand Danois, Leonberger, New Foundland, Irländsk Varghund och Doggraser. Det finns stora variationer mellan raserna. DCM diagnosticeras i första hand med ultraljudsundersökning, där man studerar hjärtats sammandragningsförmåga. Två former som särskiljer sig något är kardiomyopati hos Boxer och Dobermann som utmärks av rytmstörningar. Hundarna kan visa olika symptom som trötthet, ansträngd andning, ökad bukomfång till följd av vätskeutträde i bukhålan och viktförlust. Ibland ses även svimningsanfall och det är en ökad risk för plötsliga dödsfall.

 

Större raser får oftare sjukdomar i hjärtmuskeln eller så kallad kardiomyopati. Kardiomyopati kan antingen vara primär eller sekundär.
Primär kardiomyopati innebär att sjukdomen sitter i själva hjärtat. Den kan vara dilaterad, vilket innebär att hjärtmuskeln blir tunnare och utvidgas eller hypertrofisk, då hjärtmuskelväggen är förtjockad, vilket ger mindre utrymme och försämrat blodflöde.
Sekundär kardiomyopati orsakas av en inflammation, en halsinfektion exempelvis. Den kan också bero på toxiner (förgiftning) eller ämnesomsättningsrubbningar.

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/hgen/hundgenetikgruppen/hjartsjukdom_svt7_12.pdf

 

================================================================================

 Hyperkeratos:

Hyperkeratos är en hudsjukdom som gör att  huden i trampdynorna växer vilket är extremt smärtsamt för hunden.

https://kromforhlanderforum.files.wordpress.com/2014/10/hyperkeratosartikel-kromistrycket-nr2_2014-s8-10-21.pdf

 

================================================================================

 Allergi

Man räknar med att ungefär 10 procent av Sveriges hundar lider av någon form av allergi. 

Den allra vanligaste formen hos hundar är allergi mot dammkvalster. Precis som för människor är det viktigt att upptäcka eventuella allergier tidigt för att kunna påbörja behandling då allergier kan vara mycket besvärligt för hunden.

Atopi är allergi mot ämnen som finns i omgivningen och Agria rapporterar att man i studier kan se en ökning av just den allergiformen hos skandinaviska hundar. 80 procent av hundarna har allergi mot ämnet dammkvalster och det är vanligt att hunden även har någon form av reaktion mot födoämnen.

Allergi hos hundar visar sig vanligen när hunden är mellan ett halvt och tre år gammal. Många av de symtom som hundar med allergi uppvisar känns igen från de symtom människor får.

 • Rinnande ögon
 • Klåda
 • Bitande/slickande på tassen
 • Kliande (framförallt i öron, tassar, ljumskar, armhålor, ansikte och stjärt)
 • Öronbekymmer (vanlig tidig symtom)

  Veterinär Kerstin Bergvall är hudspecialist på Sveriges Lantbruksuniversitet och säger till Agria att man skräddarsyr behandlingen efter varje enskild hund. 

  Några av behandlingsmetoderna är kosttillskott i form av omega-3 och omega-6 som kan hjälpa hundens skyddsbarriärer. I andra fall behöver man behandla med antihistamin eller vaccinera hunden. För en del hundar kan det räcka med bara kosttillskott och en dusch. 

  Anledningen till att en dusch kan hjälpa är att hundar, till skillnad från människor, även tar upp allergenerna genom huden.

  Raser som oftast drabbas av allergi
  1. Bullterrier
  2. Boxer
  3. West highland white terrier

 • 4. Welsh terrier

  5. Staffordshire bullterrier

  6. American staffordshire terrier

  7. Rhodesian ridge back

  8. Jack russel

  9. Wachtelhund

  10. Schäfer