All Brand Bordeaux

 

(Utdrag från artikel av etolog Per Jensen)
Skulle din hund släppa ut dig om du blev
instängd

Pro-socialt beteende kallar man det när ett djur hjälper ett annat i en utsatt situation, t ex delar mat med en som inte har. Det är i allmänhet ett sällsynt beteende, men i några fall har man sett att vissa arter ägnar sig åt pro-socialitet under vissa omständigheter.
 En grupp argentinska forskare gjorde ett experiment där man undersökte om hundar på liknande sätt kan agera pro-socialt mot människor.

Studien omfattade 47 vanliga sällskapshundar av olika ras, kön och ålder, samt 10 militärt tränade sökhundar.
Under själva experimentet stängde man in ägaren i en garderobsliknande bur  och undersökte sedan om hunden skulle öppna dörren för att hjälpa personen ut. I hälften av fallen stod ägaren tyst och lugn och i den andra hälften agerade hen upprört och stressad, låtsades gråta och skrek på hjälp.
För att öppna dörren och släppa ut ägaren behövde hunden krafsa undan en blockerande tyngd.

Resultaten visade att bara någon enstaka hund öppnade dörren om ägaren var tyst och stilla, men om hen spelade upprörd och stressad öppnade omkring hälften av sällskapshundarna dörren och 6-8 av de 10 sökhundarna. Forskarna fann också att hundarna hade en förhöjd puls när ägaren agerade stressad och menar att det tyder på att deras beteende drevs delvis av det man kallar “känslosmitta”, eller empati. 

 

Hela artikeln ( och annat intressant) finns på Per Jensens hemsida