All Brand Bordeaux

 

Spännande forskning

Det kommer nya forskningsrön på hund från våra grannländer. 
I Finland har man tagit fram ett dräktighetstest som man ska kunna använda hemma för att avgöra om ens tik blivit dräktig, och i Storbritannien forskar man på att hitta den gen som gör att vissa brakycefala raser drabbas av BOAS medan andra klarar sig. 


 Chefsveterinär Sara Molin finns på Instagram och tar varje torsdag upp olika sjukdomar / problem som kan drabba våra hundar under # Veterinärtorsdag. ( "de olika ariklarna ligger kvar i hennes flöde om man är intresserad att läsa)
EDDF0C42-0149-43FE-8573-BC5A9FD61908 Denna vecka handlade det om magomvridning, 

...från artikeln
"Magomvridning är ett akut, livshotande syndrom som kräver omedelbar medicinsk och kirurgisk behandling samt intensiv postoperativ vård. Vid magomvridning sker snabb ansamling av gaser i magen, omvridning av magsäckens naturliga läge, ökad tryck i magsäcken och minskat venöst återflöde. Hunden hamnar snabbt i chock med nedsatt cirkulation och syrebrist. Det leder till en rad följder som systemisk inflammation, multiorgansvikt, koagulationsrubbning, magsår och hjärtpåverkan. Dödligheten vid magomvridning är hög även vid rätt medicinsk och kirurgisk behandling och rapporteras ligga mellan 10%-30%. Utöver det kommer ett stort antal hundar att avlivas utan föregående behandling för att ägaren av något skäl inte vill eller kan gå vidare med den vård som behövs, vilket i studie visats vara ca 25-40% av alla hundar som får magomvridning.

Kirurgin vid magomvridning syftar både till att lägerätta den omvridna magsäcken och att sy fast magsäcken i bukväggen. När man sytt fast magsäcken i bukväggen är risken för återfall liten, men den finns (rapporterat 3-9%).

Magomvridning är en komplex ärftlig sjukdom. Flera studier har undersökt predisponerande ärftliga och miljömässiga faktorer för utvecklingen av magomvridning, men det nuvarande kunskapsläget ger inget exakt svar på de mekanismer som är involverade. Mycket talar för att det bland annat beror på onormal magsäcksmotilitet under lång tid som successivt leder till uttänjda ligament runt magsäcken och magomvridning.

I Sverige är förebyggande fastsuturering av magsäcken inte tillåten, men detta är något som görs regelbundet i högrisk-raser i andra länder, tex i samband med kastrering. Med tanke på hur många hundar som avlivas utan att ens få behandling kommer det sätt vi räddar flest liv på inte vara att ytterligare förbättra vården, utan att genom avel och livsstil förebygga att hundar över huvudet taget drabbas.
Länk till Sara Molins Instagram